หน้าหลัก บริการของเรา รูปภาพ Experience List Updates ติดต่อเราเกี่ยวกับเรา


    บริษัท เอ็มพาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 โดยมีลักษณะการประกอบกิจการ :
  เป็นผู้รับเหมางานเหล็กโครงสร้าง ผลิตชิ้นงานตามแบบของลูกค้า ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมหนัก และรับเหมา
  งานก่อสร้างโรงงาน และงานตัดเชื่อมประกอบทุกชนิด ทั่วไป เช่น Liners, Damper for power plant, expansion
   joint, factory warehouse, office building, mechanical bridge bearing, Bridge Expansion Joint, Walk way
   bridge for Airport, pipe support, painting etc.รวมถึงผลิตชิ้นส่วนประกอบสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยทีมงาน
   ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นส่วนมากกว่า 20 ปี

  เลขทะเบียนการค้าเลขที่ : 0105555004744

   ทุนจดทะเบียน : 5,000,000.00 บาท
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10วิดีโอEMPower Engineering Co.,ltdการตัดพลาสมา Material : Stainless steel